Medyum Olmak

Cenab-ı Allah insanı kendi suretinde yarattığını haber verir.
Bu anlamda Allah ile insan et ile tırnak veya can ile ten
gibidir. Allah insanı kendi sıfatları ve akıl ile donatmış,
kendi zatından can vermiştir.

” Ey akıl sahipleri! Hiç akıl etmez misiniz?
Kur’an-ı Kerim’den ancak akıl sahipleri ve ihlaslılar faydalanır. ”

Bu ayette belirtildiği üzere, insanoğluna ne kadar büyük
değer vermiş ve onların kalplerine sonsuz, engin ilmini
hıfs etmiş.

Bu anlamda insan kendini bilirse, Allah’ın halifesi ve
Allah’ın kulu Hz. Peygamber’imizin hümmeti olduğunu
dini çerçeve içerisinde anlaması gerekir.
Bu ariflik makamına gelen bir insanın medyumluk yapması,
insanlara doğru bilgi vermesi önemlidir.
Medyum aracı ve danışmandır.

Şİfa elbette ki Cenab-ı Hak’tandır.

Bu gibi insanların medyum olması bana göre faydalıdır.