Kur’an Ve İnsan

Bir hadiste belirtildiği gibi insan ve Kur’an ikiz kardeştir.
Bu anlamda can ile ten misalidir.

Günümüzde medyumlara hor bir bakış var.
İnsan ve Kur’an ikiz kardeşse eğer , bu , medyumlara hakaret
değil midir? Bunun gibi birçok meslek yadırganmaktadır.

Avrupa’da medyumluk yapan birçok insan , kariyer sahibi ve
saygın kişilerdir. Türkiye’de ise tam tersi, insanoğlunun
inançları ve bakış açıları her devirde ve her tarihte 
hemen hemen aynı gibidir.

İstanbul’da, Merkez Efendi , talebelerine sormuş :
” Birgün Cenab-ı Hak size yüksek bir mevki ve yetki verse
halkı nasıl idare edersiniz?” 
Talebelerden birkaçı demiş ki : “Meyhaneleri kapatırım ,
kötüleri yok ederim , haksızlığı ortadan kaldırırım.”
Merkez Efendi gülümsemiş..
” Cenab-ı Hak bunları bilmiyor mu? Haşa görmüyor mu? “

Demek ki Allah herşeyi bilen , herşeyi görendir.
Allah sabırlı ve merhametlidir. Herşey yerinde tamamdır.
Bu demek değildir ki herkes her istediğini yapsın. 
Bu anlayış yanlıştır.

Bir ayette “Bütün kavimler iyi olsa , kavimlerin bir bölümünü
dünyadan alır , yerine kötü bir kavim halk ederim , iyi ile 
kötüyü birarada yaşatırım ” der.

Bu alem zıtlıklar alemidir. Buradaki mana zıtları cem etmektir.
Yani tehvidi yaşamak ve yaşatmaktır.