Cinler Alemi

Kur’an-ı Kerim’de Cenab-ı Hak bir ayetinde
” insi ve cinsi bana ibadet etsin diye yarattım ” der.

Cinler iki kısımdır ; ‘ulvi’ ve ‘sulvi’ diye adlandırılır
Yani biri rahmani , diğeri şeytani anlamındadır.

Kur’an , cinlerin atasının Cann isminde bir varlık olduğunu
haber verir.

Cann’ ın da yalın bir ateşte yaratıldığını Rahman Suresi
Ayet 15’ten öğreniyoruz.

Cinler , hacmi ve kütlesi olmayan , bu alemde bir başka
boyutta bulunan varlıklardır.
İnsanoğlu çoğu zaman merak etmiş ve bilinç altında bu gizli
varlıkları düşünmüştür.

Muhittin Arabi Hazretleri bir kitabında ;
” Cinleri kim öğrenmek isterse bir Melami Efendisinden
dinlesin ” der.

Biz yine de gerekli bilgileri Kur’an-ı Kerim’den öğrenebiliriz.
Anlayamadığımız konuları aydınlara , bilginlere sormalıyız.
Bir hadiste de Hz. Peygamber Efendimiz ;
” İlmin yarısı sormaktır. ” der.

Cinler alemi konusunu fazla uzatmak ve aklınızı karıştırmak
istememekle birlikte, kısa bir özet sunmayı uygun buldum.